Liczba odwiedzin strony: 44590 Osób na stronie: 5
 

Adiacent. Kancelaria rzeczoznawcy
majątkowego. Urbańczyk K.

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 13 poz. 115 - Produkty lecznicze będące przedmiotem pomocy humanitarnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 72 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa:   1)   wymagania, jakie powinny spełniać produkty lecznicze będące przedmiotem pomocy humanitarnej;   2)   procedury postępowania dotyczącego przyjmowania i wydawania produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną. 2. Wymagania określone w rozporządzeniu obejmują produkty lecznicze przywożone z zagranicy, wywożone za granicę, jak i te, które są przedmiotem pomocy humanitarnej w kraju. § 2.  1. Produkty lecznicze będące przedmiotem pomocy humanitarnej muszą spełniać następujące wymagania:   1)   posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub   2)   posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kraju darczyńcy oraz zawierać taką samą substancję czynną lub substancje czynne występujące w produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Produkty, o których mowa w ust. 1, nie mogą:   1)   stanowić bezpłatnych próbek dostarczanych w ramach reklamy;   2)   pochodzić ze zbiórki od osób fizycznych w przypadku produktów leczniczych wymagających szczególnych warunków przechowywania (w temperaturze od +2 °C do +15 °C);   3)   być transportowane i przechowywane w warunkach, które nie zapewniają zachowania ich należytej jakości. 3. Okres ważności produktów, o których mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania produktów do dnia upływu terminu ich ważności. § 3.  1. Opakowania produktu leczniczego...
Monitor Polski 1995 Nr 12 poz. 154 - Obowiązki sprawozdawcze ustalone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. (M.P. z dnia 7 marca 1995 r.) 1. Na podstawie art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) ogłasza się wykaz obowiązków sprawozdawczych zwany dalej "wykazem", stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2. Podane w wykazie formy i terminy przekazywania danych statystycznych określa szczegółowo zarządzenie nr 54 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 grudnia 1994 r. 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, wzory formularzy i objaśnienia dotyczące sposobu wykonywania obowiązków sprawozdawczych zostały przekazane podmiotom zobowiązanym, określonym w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 4. Obowiązki sprawozdawcze podane w wykazie obowiązują od dnia 1 stycznia 1995 r. i zostały ustalone na czas nie określony Załącznik WYKAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH USTALONYCH PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   Lp. Forma przekazywania danych statystycznych (symbol i nazwa formularza) Termin wykonania Podmioty zobowiązane 1 KRUS-ST-1 - Meldunek statystyczny o podstawowych danych w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników do czwartego dnia roboczego każdego miesiąca Dyrekcja Generalna PKP Ministerstwo Obrony Narodowej 2 KRUS-ST-2 - Sprawozdanie o wypłatach świadczeń emerytalno-rentowych dla rolników indywidualnych do dnia: 10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października Dyrekcja Generalna PKP Ministerstwo Obrony Narodowej 3 KRUS-ST-3 - Informacja o świadczeniach emerytalno-rentowych wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczenia społecznego rolników do...
KRS 0000260067 - STOWARZYSZENIE SERWISÓW FINANSOWYCH "OPTIMUM"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE SERWISÓW FINANSOWYCH "OPTIMUM" STOWARZYSZENIE 2006-07-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DŁUGOSZA 21 33-300 NOWY SĄCZ M. NOWY SĄCZ M. NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-341-01-44 140632958 0000260067
KRS 0000260066 - MEILLER POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MEILLER POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRABSKA 11 C 32-005 NIEPOŁOMICE NIEPOŁOMICE WIELICZKA MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(12) 626-07-07 (12) 626-04-75 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
945-206-07-78 120270531 0000260066
KRS 0000260065 - PCZ POLSKA FARMACJA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PCZ POLSKA FARMACJA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-06 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LEGNICKA 61 54-203 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(71) 369-93-60 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
894-288-52-96 20331046 0000260065
KRS 0000260064 - APTEKA "ŁAŃCUCKA" GÓRSKA I WSPÓLNICY SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
APTEKA "ŁAŃCUCKA" GÓRSKA I WSPÓLNICY SP. J. SP. J. 2006-07-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PIŁSUDSKIEGO 24 37-100 ŁAŃCUT ŁAŃCUT ŁAŃCUCKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
815-000-63-04 690262607 0000260064
KRS 0000260063 - LIBERTÓW SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LIBERTÓW SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SPORTOWCÓW 1 30-444 LIBERTÓW MOGILANY KRAKOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
944-214-26-41 120285337 0000260063
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone rzeczoznawca Rybnik HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Adiacent. Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego. Urbańczyk K.
doradca finansowy śląskiebiuro rachunkowe śląskietłumacz śląskierzecznik patentowy śląskiefirma ubezpieczeniowa śląskiefirma windykacyjna śląskieprawnikReklama